Jesteś niezalogowany ...    Zaloguj się

Polecamy

Info

Najważniejsze info

Informacje o systemie monitoringu GPS.

Screen

Screen shots

Zrzuty ekranów naszego systemu.

Funkcje

Lista funkcji

Lista funkcji monitoringu GPS.

Funkcje

Cennik

Cennik usług monitoringu GPS.

Video

Video

Materiały video. Filmy pokazujące działnie monitoringu.

Instrukcja

Jak to zrobić

Artykuły pokazujące jak używać naszego programu

Faq

FAQ

Często zadawane pytania. Odpowiadamy.

Faq

Rozmaitości

Różne artykuły na tematy pokrewne. Motoryzacja, GPS, zarządzanie flotą ...

Faq

Technikalia

Artykuły techniczne na różne tematy związane z tematem monitoringu

Faq

Opinie

Opinie naszych klientów o systemie monitoringu pojazdów

Pełna lista funkcji monitoringu GPS

Zobacz jak wiele funcji można zrealizować w naszym systemie.

Poniższy opis zawiera pałna listę funkcji naszego systemu monitoringu pojazdów w zależności od rodzaju wybranego monitoringu.

Poszczególne opisy oznaczają:
STD - Monitoring Standard i Standard Plus
CAN - Monitoring CAN
CAN + - Monitoring CAN Plus
Tacho - Monitoring CAN PLUS Tacho


Opis funkcji systemu STD CAN CAN+ Tacho
Prezentacja historii trasy na zawsze aktualnej mapie cyfrowej. tak tak tak tak
Wyznaczanie i obliczanie trasy pojazdu do wskazanego celu. tak tak tak tak
Pobieranie, zapisywanie i przesyłanie danych o położeniu geograficznym obiektu wyposażonego w lokalizator. tak tak tak tak
Zbieranie danych o położeniu geograficznym pojazdu w odstępach co 30 sekund. tak tak tak tak
Przesyłanie danych na serwer w odstępach od 30 sekund do 3 minut z każdego pojazdu. tak tak tak tak
Prezentacja danych na podkładzie mapowym z listą wszyskich danych zapisanych w bazie w formie tabeli pod mapą. tak tak tak tak
Prezentacja aktualnego położenia obiektów na mapie cyfrowej. tak tak tak tak
Szczegółowe informacje na temat trasy pojazdu. Mapa z wykreśloną trasą pokazuje informacje o miejscach i czasach postojów w raz z dokładym adresem. tak tak tak tak
Lokalizatory w wersjach 12 Volt i 24 Volt. tak tak tak tak
Możliwość prezentacji trasy przebytej na zdjęciach satelitarnych. tak tak tak tak
Możliwość pracy tylko w zadanych godzinach w ciągu doby np. 'od 8.00 do 16.00 od poniedziałku do piątku'. Konfiguracja lokalizatora odbywa się zdalnie przez przeglądarkę internetową. tak tak tak tak
Dostęp do systemu przez dowoną przeglądarkę internetową z komputer PC, komputera typu tablet, iPad-a, iPhone lub telefonu komórkowego. tak tak tak tak
Dostęp do danych - 36 miesiące wstecz.
(w czasie trwania świadczenia usług)
Do 90 dni wstecz dostęp bez ograniczeń.
Dane starsze niż 90 dni :
- Dostęp do zestawień bez ograniczeń
- Dostęp do danych tras za pojedyncze dni na życzenie
tak tak tak tak
Konfigurowanie lokalizatorów z poziomu przeglądarki internetowej. tak tak tak tak
Prezentacja danych pokazujących gdzie wybrany samochód przekroczył dozwoloną dla niego prędkość maksymalną. tak tak tak tak
Zapewnienie dostępu do danych przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. tak tak tak tak
Możliwość stworzenia wielu kont dostępu do programu - zarządzanie uprawnieniami. tak tak tak tak
Prowadzenie bazy kierowców. Przydzielanie kierowców do pojazdów. tak tak tak tak
Grupowanie pojazdów w dowolną ilość grup. tak tak tak tak
Nadawanie uprawnień użytkownikom w podziale na grupy. tak tak tak tak
Generowanie i wysyłanie raportów na wskazany adres mail. tak tak tak tak
Definiowanie stref na mapie. tak tak tak tak
Wysyłanie powiadomień o wjeździe i wyjeździe pojazdu ze strefy w formie SMS lub mail. tak tak tak tak
Analiza aktywności pojazdów w wyznaczonych strefach. tak tak tak tak
Możliwość wysyłania SMS-ów alarmowych z wskazany numer telefonu w przypadku wykrycia ruchu obiektu. tak tak tak tak
Możliwość wysyłania SMS-em alertów w chwili utraty sygnału GPS (garaż) i jego powrotu. tak tak tak tak
Możliwość wysyłania SMS-em alertów rozpoczęcia postoju pojazdu (dotarcie do celu). tak tak tak tak
Wykonywanie raportów z aktywności obietów w formie przewijanej tabeli z adresami i innymi parametrami tras i postojów. Mozliwość eksportu tych danych do fromatów Excel i Word. tak tak tak tak
Wykonywanie raportów pozwalających na analizę czasową i odległościową przebiegu pojazdu w różnych ujęciach. tak tak tak tak
Prezentacja danych na podkładzie mapowym z wykresem prędkości pod mapą. tak tak tak tak
Punkty użytkownika (POI). tak tak tak tak
Odczytywanie danych z szyny CAN pojazdów osobowych i szyny CAN-FMS pojazdów ciężarowych. nie tak nie nie
Kontrola obrotów silnika, wychylenia pedału gazu. nie tak nie nie
Kontorlowanie poziomu paliwa. nie tak tak tak
Kontorlowanie temperatury w przestrzeni ładunkowej pojazdu. nie tak tak tak
Możliwość dołączenia zewnętrznej sondy paliwa i czujnika temperatury. nie tak tak tak
Raporty ECO Driving pozwalające na ocenę stylu jazdy kierowcy. nie tak nie nie
Kontrola zużycia paliwa i obliczanie średniego spalania dla każdego samochodu. tak tak tak tak
Raporty tankowań paliwa. tak tak tak tak
Zdalne odcięcie zapłonu w pojeździe. nie tak tak tak
Mapy pokazujące miejsca tankowań paliwa tak tak tak tak
Wysoka stabilność systemu potwierdzona niezależnym audytem czasu dostępności. tak tak tak tak
Możliwość dołączenia czujników do lokalizatora np: podniesienia pługa . nie nie nie tak
Prowadzenie ewidencji faktur paliwowych i oblicznie na tej podstawie średniego zużycia paliwa przez pojazd. tak tak tak tak
Dostęp do systemu przez urządzenia mobilne . Działa w iPad, iPhone, Android, BlackBerry. tak tak tak tak
Możliwość raportowania dziennego zużycia paliwa na podstawie wskazań czujników. nie tak tak tak
Możliwość komunikacji tekstowej (SMS) z kierowcami bezpośrednio z systemu. tak tak tak tak
Możliwość kontroli pracy maszyny za pośrednictwem wejść cyfrowych. Kontrola może odbywać się z poziomu przeglądarki i za pomocą SMS. nie nie nie tak
Sterowanie wyjściami cyfromymi.Kontrola może odbywać się z poziomu przeglądarki i za pomocą SMS. nie nie nie tak
Kontrolowanie pozimów napięć i wysokosci temperatury. nie tak tak tak
Zarządzanie i kontrola nad wizytami w wyznaczonych punktach. tak tak tak tak
Kalendarz pojazdu pilnujący różnych terminów takich jak przeglądy czy ubezpieczenia. tak tak tak tak
Zliczanie jazd służbowych i prywatnych. tak tak tak tak
Identyfikacja kierowców tak tak tak tak
Wyszukiwarka adresów na mapie tak tak tak tak
Kontrola czasu pracy kierowców tak tak tak tak
Wysyłanie powiadomień o przekroczeniu czasu pracy kierowców (do kierowców i administratora) tak tak tak tak
Kontrola jazd służbowych i prywatnych tak tak tak tak
Przesyłanie tras do nawigacji w samochodzie tak tak tak tak
Udostępnianie danych prze giełdę TIMOCOM tak tak tak tak
Import danych z kart paliwowych tak tak tak tak
Odczyt tachografu cyfrowego nie tak nie nie
Zgodny z systemem SENT PUESC - opis tak tak tak tak
Odczyt plików DDD nie nie nie tak
Zaawansowany algorytm tras tak nie tak tak

ramka_3_tlo_3