Jesteś niezalogowany ...    Zaloguj się

Polecamy

Info

Najważniejsze info

Informacje o systemie monitoringu GPS.

Screen

Screen shots

Zrzuty ekranów naszego systemu.

Funkcje

Lista funkcji

Lista funkcji monitoringu GPS.

Funkcje

Cennik

Cennik usług monitoringu GPS.

Video

Video

Materiały video. Filmy pokazujące działnie monitoringu.

Instrukcja

Jak to zrobić

Artykuły pokazujące jak używać naszego programu

Faq

FAQ

Często zadawane pytania. Odpowiadamy.

Faq

Rozmaitości

Różne artykuły na tematy pokrewne. Motoryzacja, GPS, zarządzanie flotą ...

Faq

Technikalia

Artykuły techniczne na różne tematy związane z tematem monitoringu

Faq

Opinie

Opinie naszych klientów o systemie monitoringu pojazdów

Bezpłatny program "Kierowca"

Do zainstalowania na smartfonie kierowcy.

Kierowca

Poniżej opisujemy bezpłatny program "Kierowca", który można pobrać i zainstalować na smartfonie kierowcy lub na tablecie zamontowanym na stałe w samochodzie.
Opisywana aplikacja posiada możliwość komunikowania się z systemem Monitoringu GPS i identyfikacji kierowcy. Jest cały czas rozwijana i dodawane są nowe funkcje.
Aplikacja "Kierowca" to zupełnie bezpłatne rozwiązanie pozwalające na ograniczenie połączeń telefonicznych i SMS z pracownikiem.Aplikacja 'Kierowca' do zainstalowania w systemie
Android jest do bezpłatnego pobrania z tej strony.


Link do strony z programem 'Kierowca' i numer przydzielonego PIN-u można wygodnie wysłać SMS-sem z panelu administracyjnego programu 'Monitoring GPS' w zakładce 'Kierowcy'.Opis aplikacji 'Kierowca'

Ekran główny
Ekran głowny programu zawiera następujące ikony. Zaloguj się, komunikator, identyfikacja kierowcy, ustawienia, wyloguj się. Jest to główna platforma programu. Z tego miejsca ikony prowadzą do wszystkich opcji aplikacji.


Kierowca - ekran główny

Zaloguj się
Aby kierowca mógł zalogować się w programie "Kierowca" musi znać nazwę konta i PIN. Nazwa konta jest taka sama jak nazwa konta w serwisie Monitoringu GPS. Numer PIN należy nadać kierowcy w aplikacji administracyjnej na liście kierowców. Może to zrobić tylko administrator konta Monitoringu GPS.


Kierowca - ekran logowania

Kominikator
Kierowca może odbierać i wysyłać informacje tekstowe z serwisem monitoringu GPS. Pomaga to utrzymać stały kontakt z kierowcą, uniknąć pomyłek i archiwizować korespondencję w celu weryfikacji faktów. Ten sposób komunikacji z kierowcą wprowadza ład i porządek w zakresie wymiany informacji.


Kierowca - ekran komunikatora

Ta sama korespondencja z kierowcą jest widoczna i dostępna po stronie dyspozytora. Widok strony systemu z tą korespondencją pokazujemy poniżej. Dyspozytor z tego widoku programu może wysyłać wiadomości do kierowcy. Jeżeli wpiszemy numer komórkowy kierowcy to system wyśle mu powiadomienie o nowej wiadomości.


Kierowca - ekran komunikacji w systemie

Identyfikacja kierowców
Ta funkcja pozwala na przypisanie kierowcy do pojazdu w celu analizy danych o poruszaniu się pojazdu. Dzięki tej funkcji dyspozytor widzi na ekranie, który kierowca porusza się jakim pojazdem.


Kierowca - ekran identyfikacji kierowcy

ramka_3_tlo_3